Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego Lublin


Mamy przyjemność przedstawić Państwu Biuro Usług Rachunkowych MASTER G. J. Osieleniec i zaprosić do współpracy z nami.Nasza oferta to też profesjonalne doradztwo Rachunkowe Lublin.

Biuro Master - Lublin

Niekiedy przedsiębiorcy, wobec których Urząd Skarbowy wydał niekorzystną decyzję podatkową, nie wiedzą, jak się zachować. Większość nie kwestionuje orzeczenia, nawet wówczas, gdy nie do końca się z nim zgadza. Tymczasem w wielu wypadkach odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego (np. w Lublinie) może okazać się korzystnym i opłacalnym posunięciem.

Niemal codziennie do polskich firm dostarczane są pisma z Urzędu Skarbowego dotyczące korekt kwot podatków, wyników zakończonej kontroli lub nieuregulowanych opłat. Jeśli nie zgadzamy się z wydanym postanowieniem, mamy kilka możliwości postępowania: wnioskowanie o sprostowanie, uzupełnienie lub unieważnienie decyzji, odwołanie czy wreszcie zaskarżenie decyzji w sądzie administracyjnym. Podczas wyboru najlepszej metody wiele zależy od etapu postępowania, na jakim wydano niekorzystną decyzję podatkową.

Działania musimy podjąć w określonym terminie. Przedsiębiorca ma 14 dni na odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego i okres ten nalicza się od dnia następującego po dniu, w którym otrzymaliśmy pismo. Wydłużenie przysługującego przedsiębiorcy czasu następuje tylko wówczas, gdy ostatni dzień na złożenie odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub niedzielę. Wtedy termin upływa w kolejnym dniu roboczym.

Składając pismo, należy pamiętać o tym, by uzyskać potwierdzenie jego złożenia. Może to być kopia dokumentu potwierdzona pieczątką podbitą przez urzędnika przyjmującego odwołanie lub dowód nadania listu poleconego, jeśli pismo wysyłamy pocztą (w takim wypadku liczy się data nadania, czyli data stempla pocztowego, a nie dzień, w którym przesyłka dotrze do urzędu).

Po 14 dniach decyzja urzędników stanie się ostateczna i wiążąca, a przedsiębiorca utraci szansę na złożenie odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego (np. w Lublinie). Z uwagi na to warto przestrzegać ustalonych terminów.

Dodatkowo nasze pismo musi jasno wskazywać zarzuty wobec bezzasadności decyzji, przytaczać dowody i określać zakres żądania (uchylenie, unieważnienie, zmiana decyzji).

W trosce o bezpieczeństwo danych naszych Klientów i najwyższą jakość świadczonych usług, korzystamy z innowacyjnych technologii internetowych. Nowoczesny serwer z zabezpieczeniami oraz zaawansowane procedury sporządzania bieżących archiwizacji baz umożliwiają bezpieczną i szybką realizację powierzonych zadań. Współpracujemy z dużymi przedsiębiorstwami z Polski i ze świata. Wiemy, jak ważna jest skrupulatność i bezpieczeństwo. Dlatego nasza firma ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność prowadzonych spraw z obowiązującymi przepisami polskiego prawa finansowego, podatkowego oraz zasadami i standardami rachunkowości. Wszystkie czynności wykonywane w naszej firmie są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w WARCIE S.A., gdzie posiadamy polisę OC.

All rights reserved (c) 2007 MASTER
Designed by SNI