Mamy przyjemność przedstawić Państwu Biuro Usług Rachunkowych MASTER G. J. Osieleniec i zaprosić do współpracy z nami. Zajmujemy się obsługą finansowo – prawną podmiotów gospodarczych, świadczymy szeroki zakres usług doradczych. Cechuje nas wysoka skuteczność i szybkość w działaniu, punktualność i słowność.

 
> Usługi księgowe
- prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 • opracowanie zakładowego planu kont;

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;

 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;

 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników;

 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP;

 • przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;

 • konsolidację sprawozdań finansowych.

- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;

 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;

 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;

 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

- ewidencja przychodów:

 • miesięczne naliczanie podatku (PPE);

 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);

 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

- raportowanie:

 • przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych;

 • opracowanie raportów w językach obcych - zgodnie z wymogami Klienta.

> Usługi kadrowo - płacowe
> Doradztwo prawne
> Rejestracja spółek
> Doradztwo finansowe

BIURO RACHUNKOWE | DORADZTWO PODATKOWE | USLUGI KSIEGOWE | LUBLIN MASTER
DORADZTWO FINANSOWE | REJESTRACJA SPOLEK | ODWOLANIE OD DECYZJI US
All rights reserved (c) 2007-2020 MASTER
doradztwo rachunkowe Lublin | doradztwo podatkowe Lublin | odwolanie od decyzji Urzedu Skarbowego
Designed by SNI