Mamy przyjemność przedstawić Państwu Biuro Usług Rachunkowych MASTER G. J. Osieleniec i zaprosić do współpracy z nami. Zajmujemy się obsługą finansowo – prawną podmiotów gospodarczych, świadczymy szeroki zakres usług doradczych. Cechuje nas wysoka skuteczność i szybkość w działaniu, punktualność i słowność.

 
> Usługi księgowe
> Usługi kadrowo - płacowe

- obsługa kadrowa:

 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;

 • prowadzenie akt osobowych pracownika;

 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);

 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;

 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;

 • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;

 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne);

 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);

 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

- obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac z umów o pracę;

 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;

 • sporządzanie druków ZUS RMUA;

 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;

 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);

 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

> Doradztwo prawne
> Rejestracja spółek
> Doradztwo finansowe

BIURO RACHUNKOWE | DORADZTWO PODATKOWE | USLUGI KSIEGOWE | LUBLIN MASTER
DORADZTWO FINANSOWE | REJESTRACJA SPOLEK | ODWOLANIE OD DECYZJI US
All rights reserved (c) 2007-2020 MASTER
doradztwo rachunkowe Lublin | doradztwo podatkowe Lublin | odwolanie od decyzji Urzedu Skarbowego
Designed by SNI